H.T.R OÜ
(+372) 564 1485
htrhtr.ee

KMKR: EE100460032
Reg. kood: 10369947
Tegevusluba: EEH004422

Puurkaevude ja maasoojuspuuraukude puurimine

Puurimisel kasutame alates 2014. jaanuarist topeltpöörpeaga puurmasinat Comacchio MC 450 GT, mis on  spetsiaalselt välja töötatud puurkaevude (kuni 200m) ja maasoojuspuuraukude puurimiseks. Topeltpöördpea  võimaldab samaaegselt isoleerida pudedad pinnakatted, setendid ja puurida puurauku. Jõudes aluspõhja  kivimitesse kasutatakse ainult ühte pöördpead, millega puuritakse lahti vettandvad kivimite kihid. Pärast puuraugu manteldamist ja torutaguse tsementatsiooni tegemist tõmmatakse pinnakatte pudedaid setteid isoleerinud torud välja. Pöördpeaga puurimise tehnoloogia eeliseks on kiirus ja see, et selles tehnoloogias on võimalik teha korralik torutagune tsementatsioon.

Eesti piirkondades, mis asuvad liivakivi avamusalal, paigaldame vett andvasse osasse pilufiltri, mille taha teeme  kruusapuiste. Filter koos kruusapuistega väldib savikate vahekihtide poolt töötava osa võimalikku kinnipaisumist, väldib liivastumist, võimaldab teha kvaliteetset hooldust, sest kogu puurkaev on tervenisti kivimitest isoleeritud.

Puurkaevude puurimine

  • Väga kitsastes ja rasketes oludes on meie käsutuses puurpink Delco, mis on väga kompaktne (kitsad väravad, hoonete lähedus, viljapuuaia alused)

Kirjuta meile